DISCLAIMER Guitar Studio, Drum Studio, Baustein Music

Bij het gebruik van deze website stemt u in met deze disclaimer

Copyright
Video’s, gitaarlessen, blog artikels en andere informatie mogen op andere websites weergegeven worden, enkel mits vermelding van de bron “Guitar Studio Europe” en met een link naar “www.guitarstudio.be” – bij elke publicatie dient Guitar Studio (en Baustein, Song Studio, Drum Studio) ingelicht te worden via info@guitartrainingstudio.com zodat we dit kunnen opvolgen. Muziek(opnames) gebruiken van Guitar Studio, Baustein of Song Studio dienen wel vooraf ter goedkeuring aangevraagd te worden.

Aansprakelijkheid
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Guitar Studio (en Baustein, Song Studio, Drum Studio) niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Guitar Studio (en Baustein, Song Studio, Drum Studio) aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site. Guitar Studio (en Baustein, Song Studio, Drum Studio) is dan ook niet verantwoordelijk voor inhoudelijke fouten of foute informatie, alsook fouten gemaakt door de webmaster. Indien u verkeerde informatie of een probleem of inbreuk i.v.m. copyright vaststelt, is Guitar Studio (en Baustein, Song Studio, Drum Studio) daarvoor niet aansprakelijk, doch worden wij daarvan steeds graag op de hoogte gebracht zodat we dit kunnen rechtzetten.

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Guitar Studio (en Baustein, Song Studio, Drum Studio) geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.