Notennamen en frequentie overzicht gitaar en basgitaar (440 Hz)

Noten op de gitaarhals

Opmerking : een C# en Db is in praktijk in onze westerse muziek dezelfde noot. Om plaats te sparen zijn de frequenties afgerond zonder komma.

Guitar-Neck-Notes-And-Frequencies

Klik hier voor de download / printversie in PDF formaat


Noten op de basgitaarhals

Opmerking : bij het maken van baslijnen, hou rekening met o.a. de gitaar partij. Op het diagram kan men zien dat vanaf de noot E2 de basgitaar binnen het bereik van gitaar komt. Dit kan binnen het frequentiespectrum conflicten en drop-outs in de mix veroorzaken. Tijdens bv. een gitaarsolo, zorg idealiter er voor dat de basgitaar zo veel mogelijk buiten het gitaar bereik blijft.

Bass-Neck-Notes-And-Frequencies

Klik hier voor de download / print versie in PDF formaat