Gitaarhals noten leren vinden en berekenen

Gitaarhals noten leren vinden en berekenen! Deze gitaarles, of beter gezegd muziektheorieles, is een introductie tot het leren vinden en leren berekenen van de noten op de gitaarhals.

Gitaarhals noten leren vinden en berekenen
Guitar Training Studio: Wouter Baustein video youtube

We leren de noten berekenen op de 5e (A-snaar) en 6e (E-snaar) snaar, en als oefening mogen jullie de andere snaren uitrekenen 🙂 ! Let wel : ik heb het hier over de namen van de noten in standaard E-tuning (EADGBE). Andere tunings zoals drop tuning, down tuning, open tuning, … daar zal ik een andere les aan wijden, want dan liggen de noten op een andere plaats. We moeten op dat moment een verschil maken tussen de relatieve en absolute noten op de gitaarhals! Maar zoals gezegd, dat is lees en kijkvoer voor een volgende les.


YouTube Instagram TikTok FaceBook