Gitaarhals noten berekenen (deel 2)

Vandaag gaan we verder met de vorige gitaarles, introductie tot het leren vinden en leren berekenen van de noten op de gitaarhals.

Gitaarhals noten berekenen (deel 2)
Guitar Training Studio: Wouter Baustein video youtube

De vorige les leerden we de noten berekenen op de 5e (A-snaar) en 6e (E-snaar) snaar, en als huiswerk moesten jullie de overige 4 snaren uitrekenen en oefenen! Let wel : het gaat hier nog steeds om de namen van de noten in standaard E-tuning (EADGBE). Andere tunings zoals drop tuning, down tuning, open tuning, … daar ga ik een andere les aan wijden : de relatieve en absolute plaatsen van noten op de gitaarhals!


YouTube Instagram TikTok FaceBook